Beneficjenci programu Aktywna Tablica 2021

 • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
 • Szkoły ponadpodstawowe
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Harmonogram programu w roku 2021

 • Wniosek dyrektora szkoły o udział w programie do organów prowadzących – do 4 sierpnia
 • Wniosek organu prowadzącego szkołę/szkoły do wojewody – do 10 sierpnia
 • Kwalifikacja wniosków przez zespoły powołane przez wojewodów – do 27 sierpnia
 • Przekazanie organom prowadzącym środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 15 października

 

       UWAGA: Wnioski mogą być kwalifikowane według dat ich złożenia

Maksymalne kwoty wsparcia

17 500 zł (14 000 zł z budżetu państwa + 3 500 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019.
 • Szkoły ponadpodstawowe.

43 750 zł (35 000 zł. z budżetu państwa + 8 750 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych.
 • Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia).

Wykaz sprzętu do zakupienia w ramach tegorocznej edycji Aktywnej Tablicy 2021:

SZKOŁY PODSTAWOWE które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019

 • Laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 • Zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,*
 • Tablica interaktywna, tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym
 • Projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy
 • Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
 • Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

* Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.

SZKOŁY PODSTAWOWE w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 • Zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,*
 • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:
 1. • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
 2. • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
 3. • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
 4. • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
 5. • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w podpunkcie lit. c 1-4 z zaburzeniami wymagającymi terapii
 • Specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzia do terapii, o których mowa w lit. c, wykorzystywanego w TIK

* Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.

SZKOŁY PODSTAWOWE dla uczniów niewidomych

 • Laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 • Zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,*
 • Notatniki brajlowskie
 • Linijki brajlowskie
 • Inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej
 • komputer stacjonarny lub laptop dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w podpunktach a-c

* Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 • Laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 • Zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,*
 • Tablica interaktywna, tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym
 • Projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy
 • Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
 • Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
 • Specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki

* Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących

 • Drukarki bajlowskie
 • Drukarki druku wypukłego
 • Drukarki 3D