Beneficjenci programu Aktywna Tablica 2021

 • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
 • Szkoły ponadpodstawowe
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Maksymalne kwoty wsparcia

17 500 zł (14 000 zł z budżetu państwa + 3 500 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019.
 • Szkoły ponadpodstawowe.

43 750 zł (35 000 zł. z budżetu państwa + 8 750 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych.
 • Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia).

Wykaz sprzętu do zakupienia w ramach tegorocznej edycji Aktywnej Tablicy 2021:

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe

1. Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

2. Tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym

3. Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowy 

4. Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekazywanie dźwięku 

Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia)

1. Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali 

2. Tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym

3. Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowy 

4. Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekazywanie dźwięku

5. Wirtualne laboratoria

6. Urządzenia i materiały do nauki kodowania i robotyki

Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:
  • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
  • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
  • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
  • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,
 2. Specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w pkt.1.