Rządowy Program „Aktywna tablica” w 2021 r. – zmiana terminu składania wniosku

Informujemy, że terminy składania wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywna tablica”, wskazane w projekcie dostępnym na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego, oraz wzory wniosków będą zmienione. Nowa data i wzór formularza zostaną upublicznione w późniejszym terminie.

Zmiany spowodowane są trwającymi pracami nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

 

WYPEŁNIJ WSTĘPNY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

W tym roku, podobnie jak latach ubiegłych czasu na wypełnienie dokumentów może być bardzo mało. Na podstawie informacji z poniższego formularza, nasza firma będzie przygotowywać gotowe wnioski, kiedy te zostaną opublikowane przez organizatora programu