Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika, Kalwaria Zebrzydowska